Via Crucis Estrema 2022 Roma – Ekstremalna Droga Krzyżowa

LA RIVOLUZIONE DI BELLE PERSONE

Accetta la sfida e diventa una bella persona!

Che cos’è la Via Crucis Estrema?

È uno dei movimenti religiosi in più rapida crescita nel mondo. È stata fondata nel 2009 a Cracovia, nell’ambiente della cappellania accademica guidata da p. Jacek Stryczek. La Via Crucis Estrema si svolge non solo in Polonia, ma anche in altri luoghi in oltre 20 altri paesi, compresa Roma. Ogni anno vi prendono parte circa 100.000 persone.

È estrema perché devi percorrere un percorso di almeno 40 km. Da soli o in piccoli gruppi,
ma soprattutto con concentrazione. Nessuna conversazione o picnic! C’è una regola del silenzio. Deve farti male perché tu finalmente lascia la tua zona di comfort e dica a Dio: sono qui non perché devi fare qualcosa per me, ma sono qui perché voglio incontrarti.

La difficoltà del percorso è molto grande. Tuttavia, non si tratta solo di percorrere la strada, ma di percorrerla e diventare una bella persona. La misura della Via Crucis Estrema non sono i chilometri, ma il cambiamento che avverrà in una persona: la bellezza. L’obiettivo della Via Crucis Estrema è incontrare Dio. La Via Crucis Estrema è un vero esercizio spirituale, dopo il quale una persona può effettivamente essere trasformata.

Vi invitiamo a partecipare all’edizione romana della Via Crucis Estrema. Si può fare il percorso il 8 aprile. Il percorso inizia alle 18:oo con una Santa Messa in Basilica San Pancrazio dei Padri Carmelitani Scalzi in Piazza San Pancrazio, 5.

Non dimenticate di portare con se la croce di legno!

Maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere trovate sul sito web: https://www.edk.org.pl/home (versione inglese).

Il sito Web conterrà anche contemplazione in molte lingue, tra cui inglese.

Iscrizione all’edizione romana di EDK, descrizione e mappa del percorso – a questo link: https://www.edk.org.pl/home (versione inglese).

Tutte le informazioni sull’iscrizione alla Via Crucis Estrema 2022 possono essere ottenute tramite e-mail: astawskiocd@wp.pl oppure sul sito: https://www.facebook.com/Roma.EDK (per favore, mettete“mi piace” e condividete!).

Il Percorso dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – 2022.

Il Percorso dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – 2022 mapa.

Vi invitiamo sinceramente a partecipare!

don Mateusz Tarczyński, don Mateusz Targoński e p. Arkadiusz Stawski, OCD

REWOLUCJA PIĘKNYCH LUDZI

Podejmij wyzwanie i stań się pięknym człowiekiem!

Czym jest Ekstremalna Droga Krzyżowa?

To jeden z najszybciej rozwijających się ruchów religijnych na świecie. Powstała w 2009 roku
w Krakowie, w środowisku duszpasterstwa akademickiego, na czele którego stał ks. Jacek Stryczek. Ekstremalna Droga Krzyżowa odbywa się nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach w ponad 20 innych krajach, w tym także Rzymie. Co roku bierze w niej udział około 100 tysięcy osób.

Ekstremalna, bo trzeba pokonać trasę minimum 40 km. Samotnie lub w małych grupkach,
ale przede wszystkim w skupieniu. Bez rozmów i pikników. Obowiązuje reguła milczenia. Musi boleć, byś opuścił swoją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać.

Sam trud wędrówki jest bardzo wielki. Jednak nie chodzi tylko o to, aby przejść trasę, lecz o to, aby ją pokonać i stać się pięknym człowiekiem. Miarą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej nie są kilometry, ale zmiana, która się dokona w człowieku – piękno. Celem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest spotkanie z Bogiem. Ekstremalna Droga Krzyżowa to prawdziwe ćwiczenie duchowe, po którym człowiek może zostać rzeczywiście przemieniony.

Zachęcamy do udziału w rzymskiej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Trasę można przejść 8 kwietnia. Rozpoczyna się ona Mszą Świętą o godz. 18:oo w Bazylice św. Pankracego Męczennika 00. Karmelitów Bosych przy Piazza San Pancrazio 5.

Nie zapomnijcie wziąć ze sobą w drogę drewnianego krzyża!

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie: https://www.edk.org.pl/.

Na stronie WWW są dostępne rozważania w wielu językach, w tym po angielsku.

Zapisy na rzymską edycję EDK oraz opis i mapa trasy – pod tym linkiem: https://www.edk.org.pl/.

Wszelkich informacji o inicjatywie oraz o zapisach na Ekstremalną Drogę Krzyżową 2022 można uzyskać pod adresem e-mail: astawskiocd@wp.pl lub na stronie: https://www.facebook.com/Roma.EDK (zachęcamy do lajkowania i udostępniania!).

Trasa Świętych Piotra i Pawła – opis 2022.

Trasa Świętych Piotra i Pawła – mapa 2022.

Serdecznie zachęcamy do udziału! Przekażcie, prosimy, zaproszenie swoim znajomym!

ks. Mateusz Tarczyński, ks. Mateusz Targoński i o. Arkadiusz Stawski, OCD